Društvo

11.октобар 2023. Sonja Ćirić

Stambeno zadrugarstvo kao brži put do stana

Namenjeno ljudima koji nisu socijalno ugroženi ali nisu ni finansijski jaki da sami kupe stan, stambeno zadrugarstvo je u Jugoslaviji bio popularan vid udruživanja. Pilot program koji je u toku, trebalo da ga vrati