Iz arhiva

21.jun 2022. Miloš Vasić

Spoljna politika Aleksandra Vučića: Prijateljstvo – zanat najstariji

Srpsku spoljnu politiku vodi jedan čovek. Povodom toga što je diplomatski parket poslednjih meseci postao klizav kao led ponovo dajemo tekst Miloša Vasiće iz 2018. kome se nema šta dodati ili oduzeti, a koji je tada napisao: o tome šta je šarm u belom svetu zelenih stolova oko kojih se okupljaju Visoki Ambasadori Velikih Sila sadašnjem predsedniku Srbije Tito bi mogao svašta da ispriča, o tome se dade naučiti iz memoara Vlade Velebita i iz priča Koče Popovića, Bude Lončara i sličnih iskusnih diplomata, ali, avaj – Vučića to nikada nije zanimalo - diplomatija počinje od njega, a Tito mu nije ni do kolena