U novom broju

15.maj 2022. Ljiljana Gavrilović

Video igre: Jedina stvar koja život čini podnošljivim

Pre pola veka nastao je Pong, prva video-igra na svetu. One su danas svakodnevica, pa je razumevanje samih igara, kao i odnosa proizvođača i igrača prema njima, neophodno za razumevanje savremenog života i globalne kulture