Prostorne nejednakosti i stambena segregacija u Beogradu

22.decembar 2022. Danilo Ćurčić

Bogati sa bogatima, siromašne u prigradska naselja: U Jabučki rit ne stižu novine

U Beogradu se prave naselja za marginalizovane socijalne grupe što dovodi do segregacije izazvane koncentrisanim siromaštvom. Drugim rečima: dobre lokacije sa dobrom infrastrukturom su rezervisane za imućne koji ne bi da se mešaju sa siromašnijim sugrađanima. Generalni plan, međutim, predviđa princip mešovitih zajednica, ravnomerniju distribuciju stanova sa ciljem socijalne integracije osetljivih i marginalizovanih socijalnih grupa