Lični stav

05.maj 2023. prof. dr Nevena Vučković Šahović – Centar za prava deteta

Smanjivanje uzrasta krivične odgovornosti: Potpuno neprihvatljiva mera

Predlog da se uzrast krivične odgovornosti smanji sa 14 na 12 godina je potpuno neprihvatljiv iz više razloga. Pre svega, nije utemeljen na međunarodnim standardima i naučnim saznanjima. Pored toga, uvođenje dece od 12 godina u krivični sistem neće ništa promeniti, zato što će i dalje biti dece mlađe od tog uzrasta koja će vršiti krivična dela, a deca koja će biti u krivičnom sistemu i dalje neće, kao što je i sada slučaj sa onima starijim od 14 godina, imati priliku da se tokom mere (kazne) rehabilituju, a kasnije reintegrišu