Lični stav

08.novembar 2023. Sonja Nestorović

Zakon i tumačenje

Zastarelost potraživanja naknade za rad upravnika zgrade, investicioni fond i održavanje zgrade