Nuspojave

23.novembar 2022. Teofil Pančić

Energetski vampirizam i drugi simptomi

Poslanicu Grozdanović sudbina nas ostalih ostavlja sasvim ravnodušnom. Ona odnekud smatra da svi nismo jednaki pred zakonom, i da to ni ne treba da budemo. Ona drži da za Velikog Vođu treba da važi neki poseban zakon