Portal eKonsultacije

08.novembar 2023. Redakcija Vremena

Novi instrument, neiskorišćene prilike

Portal eKonsultacije počeo je sa radom sredinom decembra 2021, kao poseban portal u okviru sistema eUprave. Iako su protekle skoro dve godine od kada je počeo sa radom, uvođenje Portala kao instrumenta za sprovođenje onlajn konsultacija i javnih rasprava nije znatnije doprinelo unapređenju njihove transparentnosti i inkluzivnosti