Nuspojave

20.septembar 2023. Teofil Pančić

Zaludno barjaktarstvo

Čini se da su svi postjugoslovenski “državotvorni” praznici u Srbiji ostali da tavore u anonimnosti: svake godine nas iznova iznenade, i svake godine nam se čini da ćemo ovaj put zapamtiti o čemu se radi, ali to ne potraje ni do sledeće nedelje