Nuspojave

07.jun 2023. Teofil Pančić

O nezahvalnosti

Možda bi Vučić sada radije, u parafrazi Nikole Baje Pašića, rekao: “Putevi i pruge nisu za protivnici”? Nego samo za naši ljudi