Sećam se

26.novembar 2022. Ivan Ivanji

Prvo zasedanje AVNOJ-a: Nastanak socijalističke Jugoslavije iz oslobodilačkog rata

Na današnji dan pre 80 godina, 26. novembra 1942, je u Bihaću održano Prvo zasedanje AVNOJ-a na kome je postavljen kamen temeljac za izgradnju socijalističke Jugoslavije, a usput su pratktično osnovani i OZNA i Tanjug. Ono će u posleratnom dobu pasti u senku Drugog zasedanja u Jajcu, ali se valja podsetiti šta se tada zbivalo