Intervju: prof. dr Goran Z. Golubović, psihijatar

21.septembar 2022. Branko Pešić

Ljudskost je snažnija od okrutnih zakona

"Stanislav Ježi Lec, najveći svetski aforističar, briljantno je rekao: ‚Budimo ljudi barem dotle dok nauka ne dokaže da smo nešto drugo‘. Ljudskost je snažnija od okrutnih zakona, birokratije i mrtvih slova na papiru, koji često uzimaju i ljudske duše i živote“