Beograd

05.april 2023. Sonja Ćirić

Geneks kula: Novog vlasnika čekaju stari dugovi

Iako se poslednjih dana činilo da neće, preduzeće "Eureka bar“ čiji je vlasnik Aleksandar Kajmaković, postalo je vlasnik Geneks kule. Osim nekretnine, novi vlasnik je dobio i prethodna dugovanja i sporove „Generaleksporta“, jugoslovenskog giganta i prvobitnog vlasnika Kule