U novom broju

15.septembar 2022. Nenad Šebek

Smrt Elizabete II: Teret nasleđa

O čemu treba da brine Čarls III? Kao prvo, Englezi bi rekli da treba da obuje cipele koje su isuviše velike za njega. Trag koji je za 70 godina vladavine ostavila Elizabeta II je toliko dubok i širok da ni sedamdesetak godina pripreme ne mogu nikog živog u potpunosti da spreme za takav domaći zadatak. Kraljica je iskreno živela u srcima većine svojih podanika i skoro da im nikada nije dala povoda da za tu svoju odanost i ljubav zažale. Sa Čarlsom, stvari već stoje  drugačije