Ljudske sudbine

05.јануар 2023. Jelena Jorgačević

Bolesni beskućnik Rade Drini: Božićna priča o svima nama

Da je ovo holivudska božićna priča, teško bolesnog beskućnika koji trpi velike bolove milosrdni ljudi bi uz pomoć uviđajnih socijalnih radnika smestili u državnu zdravstvenu instituciju gde bi mu bila pružena neophodna mediciniska nega. Ali ovo je priča o srpskoj stvarnosti