Koalicija

Lični stav

30.децембар 2023. Prof. dr Svetislav V. Kostić

Kriza i katarza: Zašto opozicija mora da zadrži mandate

Ponovo se javljaju oni dobro poznati glasovi kritike svega i po svaku cenu, koji idu i dotle da traže da se građanska opcija, Srbija protiv nasilja, odrekne svojih mandata. Ti glasovi, nadam se nesvesno, pozivaju građansku Srbiju da sama izvrši svoju kastraciju