Komentar

24.април 2023. Ivica Dobrić

Uloga SPC u nasilju nad ženama: Propovedanje neravnopravnosti polova

Srpska pravoslavna crkva se ne obazire na ozbiljna istraživanja koja pokazuju da porodica u Srbiji mahom ne samo da nije utočište dobrih hrišćanskih duša, već da je mesto priznatog i nekažnjivog nasilja, te da je porodica, isuviše često, paravan za maltretiranje pre svega žena i dece