Na današnji dan / Vreme uživanja / "Vreme" 10

15.novembar 2022. Miloš Vasić

Još jedan dim…

Na današnji dan 1492. godine Kristofor Kolumbo je u svom dnevniku zabeležio prvu sačuvanu napomenu o duvanu. Zna se da su bar tri Kolumbova mornara došla natrag kući kao pušači, a kao godina uvođenja duvana u Stari svet navodi se obično 1516. kada je Francuz Žan Niko (odatle: nikotin) uvezao prve količine. U elizabetanskoj Engleskoj za pušenje se vešalo; Mihail Flodorovič, prvi car dinastije Romanovih, pušačima je sekao noseve, a sultan Murat IV glave