Filozofija

07.август 2022. Ivan Milenković

Rađanje monoteizma iz politeizma: Samozaborav istine i vladavina laži

Kada, posle vekova prevlasti božije istine, istina bude odlučila da se otcepi od božije volje, da se, takoreći, osamostali, nastaju svi ti zapleti u kojima je istina, sebi uprkos, sačuvala nešto božansko u sebi, a to znači da je u nju, kako bi joj se uopšte prišlo, potrebno verovati