Baština

24.maj 2023. Sonja Ćirić

Pečat Stefana Nemanje: Kupljen je za 12.000 evra

Aukcijska kuća i bivši vlasnik pečata Velikog župana, prodali su ga Istorijskom muzeju kako bi bio u instituciji i dostupan javnosti, iako su od privatnih ponuđača mogli da postignu višu cenu. Pečat će biti izložen u posebnoj vitrini