Posao

17.jun 2023. I.Đ.

Nemačka: Predlog da svi radno sposobni moraju da rade

Prema predlogu konzervativne opozicije Nemačke, nezaposlene koji unutar šest meseci ne pronađu posao, na rad bi trebalo da uputi njihova opština "osim kada postoji dobar razlog", na primer, ako je nezaposleni u procesu obrazovanja ili stručne prekvalifikacije