Civilna zaštita u Srbiji

22.februar 2023. Davor Lukač

Ko pomaže u vanrednim situacijama

U Srbiji (kao i u ostalim državama bivše Jugoslavije) tema ONO i DSZ je skrajnuta, sete je se samo kada je neka katastrofa; umesto obuke naroda, to je preneto na “specijalizovane ekipe” vojske ili policije