Nuspojave

31.maj 2023. Teofil Pančić

Dva slučaja slučajnih istina

Nisu sve istine istinite, neke su samo plod ukrštanja trenutnih interesa, koji se mogu do jutra promeniti