Evropska unija i energetika

29.maj 2024. Zoran J. Perović

Kritične sirovine i zelena tranzicija

Sektor obnovljive energije, a samim tim i implementacija zelene agende, pokreće tehnološki napredak, koji skoro u potpunosti zavisi od dostupnosti sirovina. Tržište električnih vozila je u porastu i proizvođači su sve više u potrazi za stabilnim izvorima litijuma, kobalta i nikla. Budućnost našeg društva neupitno je električna. U masovnom prelasku sa fosilnih goriva na električna rešenja, dostupnost baterija velikog kapaciteta predstavlja glavni problem. Potreba za efikasnim baterijama za transport, napajanje i industrijsku primenu raste iz dana u dan

Energetika

14.jun 2023. M.N.

Dubravka Đedović: Aukcije za zelenu energiju

Vlada Srbije i Ministarstvo rudarstva i enegetike pokrenuli su aukcije za dodelu tržišnih premija za obnovljive izvore energije - vetroelektrane od 400 megavata i solarne elektrane od 50 megavata