Energetika

03.april 2024. Slobodan Bubnjević

Apstinencija u nuklearnom komšiluku

Mada je izgradnja nuklearki strogo zabranjena, Srbija je okružena nuklearnim reaktorima – u neposrednoj okolini naše zemlje postoji čitav arsenal nuklearnih elektrana. U susedstvu Srbije aktivno je devet reaktora koji se nalaze u četiri države: četiri u Mađarskoj, dva u Bugarskoj, dva u Rumuniji i jedan u Sloveniji, svi podignuti na obalama Save i Dunava