TV manijak

05.april 2023. Dragan Ilić

Stogodišnji Lola Đukić ili beleška o piscu (koju je skicirao sam)

Lola Đukić je gajio osećaj socijalne pravde i ličnog integriteta koji nadilazi granice socijalističke ideologije. Zato je u svojim intervjuima govorio o najvećoj satisfakciji koju autor ima kada donese ili vrati osmeh na lica gledalaca