Pozorište: Ništa nećemo zaboraviti i Kraj sveta u tri čina

10.april 2024. Marina Milivojević Mađarev

Od žena, o ženama, za žene… da li nešto nedostaje?

Možemo li da govorimo o stradanju žene a da pritom potpuno isključimo muškarca osim kao nasilnika (koga pojedu svinje)? Ako insistiramo na tome da žene govore o ženskoj patnji ženama (u publici), dolazimo u situaciju da se problem nasilja nad ženama tiče samo jedne društvene “niše” tj. postaje tzv. manjinsko pitanje