Dečja pornografija (II)

12.јул 2023. Anđela Andrijević

Predatori sa druge strane ekrana

Kakav je pravni status dečje pornografije? Kako deca dospevaju u ruke onlajn predatora? Kako teče proces prijavljivanja i ko prijavljuje? Na koji način se dete štiti u krivičnom postupku? I jesu li roditelji oslonac ili faktor rizika