Zdravstvo

23.децембар 2022. J.H.

Nemačka: Lekova nema ni za lek

Većina lekova kojih nema u nemačkim apotekama imaju licencu nemačkih farmaceutskih kompanija. Proizvode se, međutim, uglavnom u aziji, a prekomorska trgovina je zbog raznih lokdaunova prepolovljena. Zbog toga je čitava Nemačka ogrezla u kašlju i kijanju