Baština

03.april 2024. S.Ć.

Kafana, mesto za osećanja i istorijska događanja

Institut za filozofiju i društvenu teoriju predložio je da kafana postane deo nematerijalne kulturne baštine, kao mesto koje većina anketiranih smatra prirodnim boravištem