Izbori za predsednika Fudbalskog saveza Srbije

22.februar 2023. Željko Bodrožić

Vidić u napadu, Džajić u odbrani

Čini se da Vidić najpre ulazi u trku da bi najavio kako su promene neminovne i da će doći kad-tad, a i da bi ohrabrio druge da se uključe i pomognu u oporavku fudbalske organizacije. I time je već na neki način pobedio, bez obzira šta budu izglasali u najvećem broju bezlični delegati u Skupštini FSS-a