Beograd

03.jul 2023. Sonja Ćirić

Nemački paviljon logora Staro sajmište je ipak srušen

Iako je Ministarstvo kulture ocenilo da se Nemački paviljon nalazi u zoni zaštite kulturnog spomenika, ovo stratište je ipak srušeno zbog gradnje puta. Stranka Zajedno i Centar za istraživanje i edukaciju o Holokaustu imaju dokaze da se tu nalazi masovna grobnica