Tv manijak

01.novembar 2023. Dragan Ilić

Piketiranje Srbije

Dolazak slavnog francuskog ekonomiste i njegovi susreti sa ljudima u Beogradu pokazali su kolika je naša potreba da o važnim društvenim temama vodimo kulturnu, argumentovanu debatu u kojoj imamo zajednički cilj, a to je dobrobit društva u celini, a ne samo dela društva, političke ili ekonomske elite