Lični stav: Polemika o ograničenju zakupa nekretnina

30.novembar 2022. Prof dr Jelena Jerinić

Lego kockice i zakoni

Mi smo smatrali da je potrebno da u ovoj raspravi damo glas onima koji danas ostaju na ulici, koji nemaju načina kako svojoj deci da obezbede krov nad glavom, onima koji u očajanju ostaju budni noćima dok im politički komesari opsene slobodnog tržišta i svetosti privatne svojine nude nadobudne poruke da je to tržište, da to tako mora da bude i da se sele negde drugde ako nemaju da plate