Ukrajina i Zapad

14.septembar 2022. Bogdan Petrović

Pomoć na kašičicu

Kako se zima pogoršava, finansijska situacija Ukrajine sve je teža. Pored pokrića tekućeg deficita, potrebno je obezbediti i novac za nabavku energenata. Ukrajina teško može da nastavi sa “monetarnim finansiranjem” troškova rata a da ne nastupi potpuni krah njenog finansijskog sistema