Zdravstvo

01.februar 2023. Ivona Simonović

Odlazak lekara iz Srbije: Mlade nade i puste želje

Ministarka zdravlja Danica Grujičić prozvala je mlade lekara da će radije da ostanu kod “tate i mame”, nego da idu da rade u Malom Zvoriku. Zašto, međutim, mladi,  i ne tako mladi lekari, lako napuštaju roditeljski dom da bi radili u Berlinu, Parizu ili Torontu? Čak nije reč samo o platama nedovoljnim za iole pristojan život posle teških i dugačkih studija i specijalizacije