Ekonomija

19.novembar 2022. M.N.

Kristin Lagard: Kamate će i dalje rasti

Evropska centralna banka najvljuje nova povećanja kamatnih stopa u evrozoni do kraja godine da bi se kasnije izbegle još drastičnije mere ukoliko inflacija nastavi da raste. Mere ECB-a utiču i na povećanje kamatnh stopa u Srbiji