Samit prolajfera u Beogradu

03.maj 2023. Jovana Gligorijević

Samo ste nam još vi falili

Biblija se može tumačiti na mnogo načina, a Ustav Srbije samo na jedan. Član 63. Ustava Srbije kratak je i jasan: Svako ima pravo da slobodno odluči o rađanju dece. I tačka