Centralna Azija i Novi put svile

24.мај 2023. Aleksandar Novačić

Između velikog i još većeg brata

Nisu ekonomski razlozi, ma koliko bili značajni, uticali na formulisanje kineske politike prema Centralnoj Aziji. U turbulentnom svetu u kome Kina predstavlja glavni izazov najsnažnijim ekonomijama sveta, pre svega Sjedinjenim Američkim Državama koje Kinu doživljavaju i kao glavni izazov i kao svog najvećeg konkurenta i protivnika, Peking pridaje poseban značaj jačanju svog ekonomskog i političkog uticaja kroz čvrstu saradnju sa samostalnim, prosperitetnim i prijateljskim državama Centralne Azije, zemljama novog geopolitičkog fenomena