Bor: Jedna velika ljudska priča

21.septembar 2022. Branko Pešić

Pobeda izvojevana dobrotom

Sve srećne porodice liče jedna na drugu, svaka nesrećna porodica nesrećna je na svoj način. Ova rečenica Lava Tolstoja ostala je upamćena kao jedna od najpoznatijih filozofskih misli u svetskoj literaturi. Priča porodice Sokočanin iz Bora (na slici), koja je uspela da sačuva kuću nakon što su im je izvršitelji oduzeli, pamtiće se po humanosti i solidarnosti. Posle svega, ni oni sami više nisu sigurni mogu li se svrstati u srećne ili nesrećne porodice. Emocije su pomešane