Na današnji dan

05.oktobar 2022. Miloš Vasić

Vojin Dimitrijević (1932-2012): Borba protiv silaženja s uma

Renesansni gospodin, grandseigneur, erudita i briljantan pisac svega što se napisati dade, verovao je da će ironija, satira i smisao za humor spasti ovaj svet, pisao je u „Vremenu“ broj 1136 Miloš Vasić