Kultura sećanja

13.август 2022. Dimitrije Boarov

Veliki bački kanal: Vidi se s Meseca

Malo je poznato da je Vojvodina, ta "žitnica" Srbije i nekada Jugoslavije, gotovo iz ničega stvorena ljudskom pameću i političkim i ekonomskim planom na močvarnom i bolesnom terenu, praktično bez stanovništva, pre samo dve stotine godina. Projektanti velikog Francovog kanala, kanala Dunav-Tisa dugačkog 100,5 kilometara, bila su dva brata – Jožef i Gabor Kiš. Ovaj kanal je stvorio Vojvodinu