Razglednica

18.јануар 2023. Robert Čoban

Traganje za Svetim gralom

Valensija je katastrofalnu poplavu iz 1957. pretvorila u šansu za potpunu transformaciju grada koji je danas, po mnogim anketama, jedno od najlepših mesta za život u Evropi