Promena prebivališta

24.maj 2024. M.P. / Fonet

U Novi Sad se za dve godine doselilo više od 38.000 punoletih građana

Sumnjamo na organizovane kriminalne radnje u okviru Ministrstva unutrašnjih poslova i Ministarstva za upravu i lokalnu samoupravu, koje je nadležno za vođenje biračkog spiska, rekao je Bogdan Kolarski iz organizacije Progresivna Vojvodina