Razglednica

17.januar 2024. Bojan T. Dragićević

Kontra navoj na toplički način

Toplički kraj je devastiranog materijalnog stanja a bogat prirodnim bogatstvima, pre svega ljudima koji su državu spasavali u ratu i u miru