Crkva

25.novembar 2022. j. j

Vladika Grigorije: Ovu kulturu karakteriše zaverenička atmosfera

„Kod Srba je pozivanje na narod upravo pozivanje na silu, na večito ugroženu masu koja u svakom trenutku treba da se pojavi i reši stvar svrstavajući se uz govornika koji pretenduje na to da je on njen isključivi zastupnik“, rekao je vladika Grigorije