Vesti

02.oktobar 2022. S.P

NATO i Ukrajina: Bezbednosne garancije pre članstva

Stav mnogih u američkoj administraciji je da bi Ukrajina trebalo na sve moguće načine da se podrži na terenu, a da članstvo u NATO-u može da sačeka i druga vremena. Jer, ukoliko bi Ukrajina postala članica NATO, to bi značilo direktan sukob ovog Saveza sa Rusijom