Društvo

17.april 2023. S.Ć.

Auto škole: Na obuku se čeka i do dva meseca

Niske plate su razlog zašto instruktori napuštaju auto škole. Najmanji neophodan iznos cene obuke da bi auto škole mogle održivo da posluju je 128.000 dinara. Sad obuka košta do 110.000 dinara