Lični stav

22.maj 2024. Ela Ninić Krstić

Izrael nije aparthejd država

Dvadeset odsto izraelske populacije čine Arapi koji imaju pravo glasa, socijalnu pomoć, zdravstveno osiguranje i besplatno osnovno i srednje obrazovanje. Da u Izraelu vlada aparthejd može da tvrdi samo neko ko ili ne zna šta taj pojam znači, ili ne zna ništa o životu Arapa u Izraelu, ili je zlonameran