Loader

Politika privatnosti

1. Osnovni podaci o izdavaču

Naziv pravnog subjekta: Novinsko preduzeće „Vreme“ d.o.o Beograd.
Adresa: Ul. Kosovska 17, 11000 Beograd, Srbija
Šifra i naziv delatnosti: 5813 – Izdavanje novina
Matični broj: 07737912
Poreski indentifikacioni broj (PIB): 100294546
Web adresa: https://www.vreme.com/
Kontakt telefon: 011/3234-774
Kontakt e-mail adresa: redakcija@vreme.com

2. Prodaja, pretplate i donacije

Poslovanje N.P. Vreme d.o.o preko portala www.vreme.com kroz prodaju, pretplate i donacije, a koje se vrše putem ovog sajta, kao i sva ostala pitanja u vezi sa tim, regulisani su zakonima Republike Srbije.

Za sve eventualne sporove biće nadležni sudovi Republike Srbije.

2.1. Kupci, pretplatnici i donatori

Uplate pretplate i donacija kao i kupovinu artikala čija se prodaja obavlja putem ovog sajta mogu izvršiti sva zainteresovana lica sa prebivalištem u Srbiji ili inostranstvu.

2.2. Donacije

Donator je saglasan da novčana sredstva koja uplati na ime pretplate ili donacije bezuslovno pređu u svojinu N.P. Vreme d.o.o. Beograd.

2.3.1. Način uplate karticom

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena platna kartica biće izražen u lokalnoj valuti uplatioca kroz konverziju po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našem sajtu.

2.3.2 Pregled narudžbenice, potvrda narudžbenice i plaćanje

Unosom podataka u formular (podaci o članu ili donatoru, podaci sa platne kartice i iznos) i potvrdom na odgovarajuće dugme kupac, pretplatnik ili donator potvrđuje odabrani iznos uplate, nakon čega će biti preusmeren na narudžbenicu. Narudžbenica sadrži pregled osnovnih detalja u vezi sa transakcijom: iznos i podatke o uplatiocu. Pre potvrde narudžbenice možete odustati od transakcije ili izvršiti izmene u vezi sa kupovinom, pretplatom ili donacijom.

Potvrdom narudžbenice kupac, pretplatnik ili donator vrši plaćanje. Nakon toga, ukoliko je transakcija bila uspešna biće prikazano obaveštenje da je plaćanje uspešno obavljeno, a potom će biti poslata potvrda o izvršenom plaćanju na email adresu koju je uplatilac naveo.

U slučaju da transakcija nije bila uspešna, kupcu, pretplatniku ili donatoru će biti prikazano obaveštenje o neuspelom plaćanju.

2.3.3. Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PCI DSS sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije.

Podaci o platnoj kartici koje kupac, pretplatnik ili donator unosi prilikom doniranja su vidljivi samo procesoru platnih kartica WS Payments i banci Banca Intesa Beograd. Ni u jednoj fazi plaćanja NP Vreme d.o.o. nema pristup podacima o platnoj kartici.

Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje WS Payments, obrađivač platnih kartica. Kompletan proces naplate obavlja na njihovim web stranicama. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.

2.4. Dostava

Dostava se vrši u Srbiji i inostranstvu prema uslovima i rokovima koji su definisani uz svaki proizvod za koji je dostava moguća.

2.4.1. Dostava u Srbiji

U Srbiji je dostava moguća kurirom na teriotoriji Beograda, četvrtkom, eventualno petkom, ili putem Pošte između petka i ponedeljka, eventualno utorka. Cena dostave je uključena u cenu proizvoda.

2.4.2. Dostava u inostranstvu

U inostranstvu je dostava moguća Poštom ili avionom između petka i ponedeljka, eventualno utorka. Cena dostave je uključena u cenu proizvoda.

3. Reklamacije

U slučaju nastanka eventualnih problema u vezi sa kupovinom, pretplatom ili doniranjem, kupac, pretplatnik ili donator može uputiti reklamaciju na email adresu: reklamacije@vreme.com

3.1. Povraćaj novca od kupovine, pretplate ili donacije

Povraćaj uplaćenog novca je moguć u slučaju da je uplata izvršena zloupotrebom platne kartice od strane trećih lica u skladu sa procedurom propisanom ovim Uslovima korišćenja.

U slučaju iz prethodnog stava potrebno je podneti skenirani pisani i obrazloženi zahtev za povraćaj uplaćenog iznosa, u slobodnoj formi i potpisan od strane vlasnika platne kartice, i to u roku od 60 dana od izvršene uplate, na elektronsku adresu reklamacije@vreme.com ili poštom na adresu NP Vreme, Kosovska 17, 11000 Beograd. Uz zahtev je neophodno dostaviti i email sa potvrdom o izvršenoj transakciji, skeniranu ličnu kartu vlasnika kartice i kontakt telefon.

Kupac, pretplatnik ili donator će biti kontaktiran od strane NP Vreme u roku od 30 radnih dana od prijema urednog zahteva. Sredstva koja se vraćaju će NP Vreme moći da isplati pretplatniku ili donatoru samo na račun koji je vezan za platnu karticu kojom je donacija izvršena.

Zahtevi za povraćaj podneti nakon isteka roka od 60 dana od izvršene uplate donacije ili na adresu različitu od adresa ovde navedenih, neće biti razmatrani.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, NP Vreme d.o.o. je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

4. Zaštita privatnosti

NP Vreme d.o.o. se obavezuje i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih kupaca, pretplatnika i donatora putem ovog sajta. Nedeljnik Vreme prikuplja samo podatke o kupcima, pretplatnicima i donatorima neophodne za poslovanje i njihovo i informisanje u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci se čuvaju u skladu sa zakonom. Svi zaposleni i saradnici N.P. Vreme d.o.o. su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

NP Vreme se obavezuje da ne koristi podatke u druge svrhe, mimo ovlašćenja kupca, pretplatnika ili donatora. Kupac, pretplatnik ili donator je u mogućnosti da u svakom trenutku zatraži da prestane da prima informacije i poruke od N.P. Vreme d.o.o., a N.P. Vreme d.o.o. je dužan da postupi u skladu sa njegovim zahtevom.

5. Zaštita intelektualne svojine

Sadržaj prikazan na ovom sajtu, kao što su tekstovi, fotografije, logotipi, video i audio zapisi, dizajn (baneri i ikonice), vlasništvo je N.P. Vreme d.o.o. i ne može se koristiti bez prethodne pisane saglasnosti N.P. Vreme d.o.o.

6. Komunikacija sa korisnicima

Komunikacija kupaca, pretplatnika i donatora sa Nedeljnikom Vreme se odvija putem email adrese prodaja@vreme.com

7. Važenje i izmene uslova korišćenja

U pogledu pretplate i donacija se primenjuju Uslovi korišćenja koji su bili važeći na dan izvršenja pretplate ili donacije. N.P. Vreme d.o.o. zadržava pravo da u bilo koje doba izvrši izmenu Uslova korišćenja. Uslovi korišćenja stupaju na snagu danom objavljivanja na sajtu www.vreme.com

8. Politika privatnosti

Izdavačko preduzeće NP „Vreme“ d.o.o, Kosovska 17, 11000 Beograd, Srbija (u nastavku: izdavač) obrađuje vaše podatke o ličnosti, i obavezuje se i garantuje čuvanje i zaštitu privatnosti podataka svih kupaca, pretplatnika i donatora u skladu sa važećim zakonskim okvirom Republike Srbije.

Izdavač prikuplja samo neophodne, osnovne podatke o kupcima, pretplatnicima i donatorima neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge.

Vaši podaci se koriste za pružanje osnovnih usluga, obradu transakcija i, eventualno, ponude novih sadržaja i usluga. Svi podaci o kupcima, pretplatnicima i donatorima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni i saradnici Izdavača su odgovorni za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Izdavač ne prosleđuje, ne prodaje i ne iznajmljuje prikupljene podatke o ličnosti trećim licima i ne koristi ih u druge svrhe.

Izdavač čuva vaše podatke tokom trajanja usluge. Izdavač ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje. Izdavač ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem NP Vreme, Kosovska 17, 11000 Beograd, Srbija, email prodaja@vreme.com.

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, emailom na office@poverenik.rs ili telefonom na (+381) 011-3408-900.

9. Izjava o PDVu

PDV uračunat u cenu i nema skrivenih troškova.